Địa chỉ: Khu Trung Tâm-Xóm Trung Phú-Xã Danh Thắng
Điện thoại: 0382923562
 • Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” -
  | 103 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” -
 • Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” -
  | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” -
 • Hội thảo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên trong các cơ sở đào tạo giáo viên -
  | 105 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hội thảo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên trong các cơ sở đào tạo giáo viên -
 • Hội thảo nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng của các trường sư phạm -
  | 103 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hội thảo nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng của các trường sư phạm -