1. Mô hình hoạt động: Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm.

2. Đội ngũ CBGVNV:

Tập thể CBGVNV thể sự nhiệt tình đoàn kết thống nhất cao, tâm huyết với nghề, luôn hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. CBGVNV đạt chuẩn trở lên: 100%, Đạt trình độ trên chuẩn: 95%; Đạt CSTĐ cấp tỉnh: 1đồng chí, CSTĐ cấp cơ sở: 2 đồng chí, GVG cấp tỉnh:2 đồng chí, GVG cấp huyện: 19 đồng chí.

3. Mục tiêu đào tạo:
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng giáo dục toàn diện.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện trên 5 lĩnh vực: PTTC;PTNT;PTNN; PTTCXH;PTTM.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo chương trình GDMN theo TT28/BGD ĐT, của Bộ GD&ĐT.

4. Phương châm giáo dục:
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục
- Phát huy hứng thú,tính tích cự của học sinh,chú trọng cho học sinh được trải nghiệm theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, học bằng chơi, chơ mà học; thực hiện chương trình GDMN phù hợp với văn hóa, điều kiện địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ.thực hiện nghiêm túc đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng, điều chỉnh KHGD phù hợp với sự phát triển của trẻ.

- Tăng cường HĐVC, hoạt động trải nghiệm, giáo dục môi trường, rèn kỹ năng sống,ăng cường hoạt động ngoại khoá là cơ hội cho trẻ được thể hiện khả năng, sự tự tin, nhanh nhạy của mình thông qua từng hoạt động. Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá gắn liền với các ngày lễ lớn như: Ngày tết trung thu, ngày hội của cô giáo, thi bé hát dân ca đón mùa xuân về, mừng ngày sinh nhật Bác, tết 1/6.... tổ chức văn nghệ cuối chủ đề tại các lớp. tích hợp nội dung tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động vui chơi trên các hoạt động ngoại khóa, vào các chủ điểm, chủ đề trong năm học sao cho phù hợp có hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường:

* Hoạt động chăm sóc và giáo dục:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời gian biểu phù hợp theo chương trình GD từng độ tuổi
- Tổ chức ăn bán trú: Luôn trú trọng công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, không để xảy ra ngộ độc thức ăn ở trường, ở lớp;

- Nâng cao kiến thức thực hành dinh dưỡng cho giáo viên cho cha mẹ trẻ để cùng nhau thực hiện tốt kế hoạch phục hồi dinh dưỡng cho trẻ góp phần đẩy mạnh mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ;

- Lồng ghép nội dung phòng chống suy dinh dưỡng vào các hoạt động khác; Giáo viên tích cực thực hiện chuyên đề để nâng cao kiến thức giáo dục dinh dưỡng cho trẻ. Giáo dục trẻ có một số kỹ năng về thực hành dinh dưỡng
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn có hiệu quả.
- Liên kết với các trường THPT, Đại Học trong và ngoài tỉnh, Trung tâm ngoại ngữ, …để mời giáo viên tham gia.
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm giao lưu giưa các lớp, giưã các góc chơi liên kết.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động theo chủ đề...
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên, tổ chuyên môn, tổ hành chính VP giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

HIỆU TRƯỞNGLâm Thị Thúy